วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกข้อสอบแชร์ไว้ฝึกทำ ทบทวน ได้ครับ รวมข้อสอบจริง กฏหมายข้าราชการที่ดี ประจำปีการศึกษา 2566

แชร์ไว้ฝึกทำ ทบทวน ได้ครับ รวมข้อสอบจริง กฏหมายข้าราชการที่ดี ประจำปีการศึกษา 2566

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แชร์ไว้ฝึกทำ ทบทวน ได้ครับ รวมข้อสอบจริง กฏ หมายข้าราชการที่ดี ประจำปีการศึกษา 2566

กฏ หมายข้าราชการที่ดี รวมข้อสอบจริง

กฏหมายข้าราชการที่ดี รวมข้อสอบจริง
กฏหมายข้าราชการที่ดี รวมข้อสอบจริง

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ว12-2562) มีรายละเอียด ดังนี้

  – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
  – ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  – พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  – พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม