วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรแบบทดสอบ หลักสูตร การพัฒนาออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  จำนวน 30 ข้อ ต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์นะคะ...

แบบทดสอบ หลักสูตร การพัฒนาออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  จำนวน 30 ข้อ ต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์นะคะ จะได้รับวุฒิบัตร

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แบบทดสอบ หลักสูตร การ พัฒนาออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  จำนวน 30 ข้อ ต้องผ่าน 80 เปอร์เซนต์นะคะ จะได้รับวุฒิบัตร

รายละเอียดแบบทดสอบหลักสูตร การ พัฒนาออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

รายละเอียดแบบทดสอบหลักสูตร การพัฒนาออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning
รายละเอียดแบบทดสอบหลักสูตร การ พัฒนาออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

การ พัฒนาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สามารถเขียนแผนการสอนด้วยกระบวนการActive Learning การทำ ใบงานที่สนองต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการประเมินผลตามสภาพจริง

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการทำงาน การแก้ปัญหา สามารถนำ ความรู้ไปเชื่อมโยงในการดำรงชีวิตประจำวันได้ผู้สอนต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองการแก้สถานการณ์นั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จ รวมไปถึงการเขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการออกแบบใบงาน ภาระงาน และชิ้นงานให้เอื้อต่อสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและการวัดประประเมินผลตามสภาพจริง

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตร การพัฒนาออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตร การพัฒนาออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning
ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตร การ พัฒนาออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม