วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกไม่จัดหมวดหมู่แจกฟรี รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ไฟล์แก้ไขได้

แจกฟรี รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ไฟล์แก้ไขได้

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ไฟล์แก้ไขได้

หลักการและเหตุผลรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมไหว้ครู

ครู  คือปูชนียบุคคลทีไม่มีคำว่าเกษียณอยู่ในหัวใจของศิษย์ การศึกษาเล่าเรียนวิชาใดสาขาใดก็ตาม         
จะประสบความสำเร็จได้ต้องมี “ครู” เป็นผู้ให้การอบรม แนะนำสั่งสอนเป็นผู้ให้ในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้เป็น“ ศิษย์” ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้มีพระคุณรองลงมาจากบิดามารดาเป็นผู้ซึ่งขจัดอวิชา การตอบแทนพระคุณครู นอกจากการแสดงความเคารพนบนอบ ด้วยการกราบไหว้ และปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ศิษย์ได้แสดงความระลึกถึงพระคุณครูได้อีกทางสิ่งหนึ่ง คือ การจัดพิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู  เป็นประเพณีที่คนไทยได้สืบทอดกันมาช้านาน นับว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่ควรอนุรักษ์และเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รำลึกถึงครู อาจารย์ ที่ได้ให้การอบรม สั่งสอน อีกทั้งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา พิธีไหว้ครู ถือเป็นประเพณี    และวัฒนธรรมประจำชาติ ที่แสดงออกเป็นรูปธรรมแสดงถึงลักษณะนิสัยและจิตใจของคนในชาติว่า เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ เป็นกิจกรรมอันดีงามที่ประพฤติปฏิบัติ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ดาวน์โหลดกิจกรรมไหว้ครู

ดาวน์โหลดกิจกรรมไหว้ครู
ดาวน์โหลดกิจกรรมไหว้ครู
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม