วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรขอเชิญคุณครูสมัครเพื่อคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ

ขอเชิญคุณครูสมัครเพื่อคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ ขอเชิญคุณครูสมัครเพื่อคัดเลือก ครูดี ไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร) ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ

คุณสมบัติผู้สมัครครูดี ไม่มีอบายมุข 2566

คุณสมบัติผู้สมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566
คุณสมบัติผู้สมัครครูดี ไม่มีอบายมุข 2566

3.1 เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณครูดี ไม่มีอบายมุข / เกียรติบัตรครูดี ไม่มีอบายมุข ในทุกสังกัด
การศึกษา ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 9 ในประเภท

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา

3.2 ดำรงตนปลอดอบายมุข ตามข้อปฏิบัติของอบายมุข 6 (ดูในเอกสาร 3 ที่แนบมา)
3.3 มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)
อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว อย่างน้อย 2 ปี
3.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต
3.5 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เช่นชาวพุทธคือศีล๕ หากได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ

ข้อ 3.1 กรณีถ้าผู้สมัครได้รับโล่ฯ รุ่น10 หรือรุ่น11 แต่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรในรุ่น 1-9 รุ่นใดรุ่นหนึ่ง
กรณีเช่นนี้ ในการคัดเลือกจะยึดข้อมูลรางวัลสูงสุดเป็นเกณฑ์คือโล่ฯ ที่ไม่เกินรุ่น๙

ข้อชี้แจงกรณีผู้ลงนํามรับรองผู้สมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566

ข้อชี้แจงกรณีผู้ลงนํามรับรองผู้สมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566
ข้อชี้แจงกรณีผู้ลงนํามรับรองผู้สมัครครูดีไม่มีอบายมุข 2566

ในการสมัครของทุกท่าน ต้องมีผู้รับรอง 3 ท่านตํามเงื่อนไข
โดยคุณสมบัติของผู้รับรองนั้น ต้องเป็นผู้รู้จัก รับรู้การดำเนินชีวิตพื้นฐาน การทำงานของผู้สมัคร พร้อมทั้งเขียน
แสดงความคิดเห็นต่อผู้สมัคร (ตามสภาพจริง) และผู้รับรองให้ระบุสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์
เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดดังนี้
7.1 ผู้สมัครประเภทครู มีผู้รับรอง ได้แก่
7.1.1 ผู้รับรองคนที่ 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ตนเองทำงานอยู่ (ในกรณีไม่มีผู้อำนวยการให้ผู้รักษาราชการ
แทนเป็นผู้รับรอง)
7.1.2 ผู้รับรองคนที่ 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานคุณธรรม /หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
7.1.3 ผู้รับรองคนที่ 3 กรรมการสถานศึกษา ที่รับรู้การทำงานของท่าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ

เอกสารคำชี้แจงการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2566

เอกสารคู่มือ ประจำปีการศึกษา 2566

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม