วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารแจกฟรี ไฟล์รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ไฟล์แก้ไขได้ ขอบคุณที่มา ครูอาชีพ - เว็บไซต์เพื่อการศึกษา รายงานวันครู

แจกฟรี ไฟล์รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ไฟล์แก้ไขได้ ขอบคุณที่มา ครูอาชีพ – เว็บไซต์เพื่อการศึกษา รายงานวันครู

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี ไฟล์รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ไฟล์แก้ไขได้ ขอบคุณที่มา ครูอาชีพ – เว็บไซต์เพื่อการศึกษา รายงาน วันครู

ตัวอย่างเอกสารรายงาน วันครู

การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 นี้ คุรุสภาได้จัดกิจกรรมวิชาการ Online บน Platform วันครู ผ่าน
เว็บไซต์ www.วันครู.com แบ่งเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรก เป็นกิจกรรมก่อนงานวันครู ระหว่างวันที่ 6 ต.ค.
2565-12 ม.ค. 2566 เผยแพร่ INFOGRAPHIC ครูต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ จํานวน 19 ข้อความ และมี
เสวนาทางวิชาการ 6 เรื่อง เฟสที่ 2 เผยแพร่กิจกรรมงานวันครู ระหว่างวันที่ 16-17 ม.ค.2566 ทั้งจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภายในหอประชุมคุรุสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดให้มีการเสวนาพิเศษ
เรื่อง “พลังครูสู่การเปลี่ยนแปลง : ความหวัง และความ ท้าทาย” , การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลา
กุล ครั้งที่ 6 เรื่อง “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกําธร อดีต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ การเสวนาพิเศษ
เรื่อง “พลังครูสู่การสร้างความเท่าเทียม”
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความ
เข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบ
คุณงามความดีหรือ ทําคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้
เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

ตัวอย่างเอกสารรายงานวันครู
ตัวอย่างเอกสารรายงาน วันครู
ตัวอย่างเอกสารรายงานวันครู
ตัวอย่างเอกสารรายงาน วันครู
ตัวอย่างเอกสารรายงานวันครู
ตัวอย่างเอกสารรายงาน วันครู
ตัวอย่างเอกสารรายงานวันครู
ตัวอย่างเอกสารรายงาน วันครู

ขอบคุณที่มา : ครูอาชีพ – เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ตัวอย่างเกียรติบัตรรายงานวันครู

ตัวอย่างเกียรติบัตรรายงานวันครู
ตัวอย่างเกียรติบัตรรายงาน วันครู

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม