วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิขอเชิญท่านเข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “วันครูแห่งชาติ” 16 มกราคม วันครูราชภัฏชัยภูมิ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิขอเชิญท่านเข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “วันครูแห่งชาติ” 16 มกราคม วันครูราชภัฏชัยภูมิ

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิขอเชิญท่านเข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “วันครูแห่งชาติ” 16 มกราคม วันครู ราชภัฏชัยภูมิ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 16 มกราคม วันครู ราชภัฏชัยภูมิ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 16 มกราคม วันครูราชภัฏชัยภูมิ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 16 มกราคม วันครู ราชภัฏชัยภูมิ

     1) เพื่อให้ได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ แม่พิมพ์ของชาติ
     2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย
     3) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
     4) เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ตัวอย่างเกียรติบัตรกิจกรรม 16 มกราคม วันครูราชภัฏชัยภูมิ

ระบบสามารถออกเกียรติบัตรได้วันละ 50 ท่าน ต่อวันเท่านั้น ไม่ได้เกียรติบัตรวันนี้ กรุณาเข้าทำวันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตรกิจกรรม 16 มกราคม วันครูราชภัฏชัยภูมิ
ตัวอย่างเกียรติบัตรกิจกรรม 16 มกราคม วันครู ราชภัฏชัยภูมิ

ระบบสามารถออกเกียรติบัตรได้วันละ 50 ท่าน ต่อวันเท่านั้น ไม่ได้เกียรติบัตรวันนี้ กรุณาเข้าทำวันถัดไป
ระบบสามารถออกเกียรติบัตรได้วันละ 50 ท่าน ต่อวันเท่านั้น ไม่ได้เกียรติบัตรวันนี้ กรุณาเข้าทำวันถัดไป
ระบบสามารถออกเกียรติบัตรได้วันละ 50 ท่าน ต่อวันเท่านั้น ไม่ได้เกียรติบัตรวันนี้ กรุณาเข้าทำวันถัดไป
ระบบสามารถออกเกียรติบัตรได้วันละ 50 ท่าน ต่อวันเท่านั้น ไม่ได้เกียรติบัตรวันนี้ กรุณาเข้าทำวันถัดไป

ทำคะแนนได้ 75% ขึ้นไป (15 ข้อ) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่แจ้งไว้

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
     ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ มีทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75% (15 ข้อขึ้นไป)
จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้ จำกัดผู้ทำแบบทดสอบ คนละ 1 อีเมล เท่านั้น
     ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ
     ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อแนะนำก่อนการทำแบบทดสอบ (ป้องกันกรณีทำแบบทดสอบแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร) ดังนี้
     1. ตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail
     2. แบบทดสอบมี 20 ข้อ 20 คะแนน และต้องได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป
     3. ตรวจเช็กใน E-mail ที่ท่านกรองลงทะเบียนไว้ ก่อนทำแบบทดสอบ

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม