วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารแจกฟรี ดาวน์โหลด เอกสาร แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ. ปีการศึกษา 2566 เยี่ยมบ้าน2566 โดย ครูอาชีพ -...

แจกฟรี ดาวน์โหลด เอกสาร แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ. ปีการศึกษา 2566 เยี่ยมบ้าน2566 โดย ครูอาชีพ – เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี ดาวน์โหลด เอกสาร แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแบบใหม่ โดย สพฐ. ปีการศึกษา 2566 เยี่ยมบ้าน 2566 โดย ครูอาชีพ – เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ตัวอย่างเอกสารแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2566

ตัวอย่างเอกสารแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน2566
ตัวอย่างเอกสารแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2566
ตัวอย่างเอกสารแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน2566
ตัวอย่างเอกสารแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2566
ตัวอย่างเอกสารแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน2566
ตัวอย่างเอกสารแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2566
ตัวอย่างเอกสารแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน2566
ตัวอย่างเอกสารแบบบันทึกเยี่ยมบ้าน2566

ขอบคุณที่มา : ครูอาชีพ – เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

จุดมุ่งหมายของการเยี่ยมบ้าน

1. เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน
2. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน
4. เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ

หลักการเยี่ยมบ้าน

เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อครูและโรงเรียนอีกทั้งยินดีให้ข้อมูล ครูที่ไปเยี่ยมบ้านจึงควรยึดหลักการดังนี้
1. ก่อนไปเยี่ยมบ้านควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อไปบอกกล่าวผู้ปกครองก่อนว่าครูจะเยี่ยมบ้านในวันใดเวลาใด
2. ครูควรตั้งจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมบ้านว่าต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเรื่องใดบ้าง พร้อมทั้งเตรียมหัวข้อที่จะสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้ปกครองของนักเรียน  เพื่อให้ได้ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายนั้น
3. ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนเท่าที่มีอยู่ก่อนไปเยี่ยมบ้าน เพื่อการปฏิบัติตัวหรือถามคำถามที่เหมาะสมกับสภาพทางบ้านของนักเรียน
4. พยายามสร้างให้เกิดความคุ้นเคย  ความอบอุ่นใจ ความมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน
5. ควรสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมวงสนทนาในระยะแรกที่ครูไปถึง
6. พยายามให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆ  ออกมาให้มากในเรื่องที่สนทนากัน
7. หลีกเลี่ยงการการตำหนิติเตียน การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูหรือโรงเรียน             
8. การเยี่ยมบ้านควรคำนึงถึงความเหมาะสมของเวลาที่ไปเยี่ยมและระยะเวลาที่เยี่ยมบ้านโดยไม่ควรใช้เวลาอย่างเร่งรีบ  แต่ไม่ควรจะอยู่นานจนเกินไป
9. รีบจดบันทึกข้อมูลที่ได้ทันทีหลังจากกลับจากการเยี่ยมบ้าน

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม