วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกไม่จัดหมวดหมู่แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารแผนการจัดประสบการณ์ Active Learningปฐมวัย ไฟล์ Word

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารแผนการจัดประสบการณ์ Active Learningปฐมวัย ไฟล์ Word

สวัสดีคุณครูทุกคนครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ ตัวอย่างเอกสารแผนการจัดประสบการณ์ Active Learning ปฐมวัย ไฟล์ Word

ลักษณะของการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปฐมวัย

ลักษณะของการเรียนการสอนแบบ Active Learningปฐมวัย
ลักษณะของการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปฐมวัย

1.  เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2.  เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3.  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5.  ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.  เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7.  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
8.  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด

ตัวอย่างเอกสาร Active Learningปฐมวัย

ตัวอย่างเอกสาร Active Learningปฐมวัย
ตัวอย่างเอกสาร Active Learning ปฐมวัย
ตัวอย่างเอกสาร Active Learningปฐมวัย
ตัวอย่างเอกสาร Active Learning ปฐมวัย
ตัวอย่างเอกสาร Active Learningปฐมวัย
ตัวอย่างเอกสาร Active Learning ปฐมวัย
ตัวอย่างเอกสาร Active Learningปฐมวัย
ตัวอย่างเอกสาร Active Learning ปฐมวัย
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม