วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป มหาลัยนอร์ทกรุงเทพ

แบบทดสอบออนไลน์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป มหาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป มหาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คำชี้แจง

   1.  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
   2.  ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะต้องได้คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป (16 คะแนน) จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบและได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ระบุ
  3. ถ้าหากระบบไม่ส่งเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจจะมีสาเหตุมาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คะแนนจากการตอบปัญหาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80 (สามารถทำอีกครั้งได้ จนกว่าจะผ่าน)
  4. ระบบออกเกียรติบัตรอัตโนมัติ มีข้อจำกัดคือ รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุดในแต่ละวัน ไม่เกิน 1,500 ครั้ง ถ้าหากไม่ได้รับเกียรติบัตร (ให้เข้าร่วมกิจกรรมในวันถัดไป)
  5. ควรใช้ Gmail ในการทำแบบทดสอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตรกฎหมาย รัฐธรรมนูญ

ตัวอย่างเกียรติบัตรกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตัวอย่างเกียรติบัตรกฎหมาย รัฐธรรมนูญ

“รัฐธรรมนูญ” คืออะไร

“รัฐธรรมนูญ” คืออะไร
“รัฐธรรมนูญ” คืออะไร

ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงรัฐธรรมนูญ คนส่วนใหญ่คงรู้และเข้าใจได้ว่า “รัฐธรรมนูญ” หมายถึง ชื่อของกฎหมายที่กำหนดระเบียบแห่งอำนาจสูงสุดในรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจเหล่านี้ต่อกันและกัน[1]

แต่ในอดีตเมื่อครั้งอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้น มีประชาชนบางคนคิดว่า “รัฐธรรมนูญ คือ ลูกพระยาพหลพลพยุหเสนา[2] เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะในเวลานั้น รัฐธรรมนูญยังเป็นของใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และแม้จะมีความคิดเกี่ยวกับการมีกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศและจัดรูปแบบการปกครองภายในของรัฐ แต่ก็ไม่ได้เป็นการพูดถึงกันเป็นการทั่วไปในสมัยนั้น และโดยส่วนใหญ่มักพูดถึงกันในกลุ่มเจ้านาย และปัญญาชนหัวก้าวหน้าชาวสยาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ

หมายถึง (กฎ) น. กฎหมายสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชนที่มีวัตถุประสงค์ในการวางระเบียบการปกครองรัฐในทางการเมือง โดยกำหนดโครงสร้างของรัฐ ระบอบการปกครอง การใช้อำนาจอธิปไตยและการดำเนินงานของสถาบันสูงสุดของรัฐที่ใช้อำนาจอธิปไตย. (อ. Constitutional Law).

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม