วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 70 % ขึ้นไป

แบบทดสอบออนไลน์ การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 70 % ขึ้นไป

สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 70 % ขึ้นไป

คำชี้แจง

1. ท่านต้องกรอกอีเมล โดยใช้อีเมลของ gmail เท่านั้น และต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
2. ท่านต้องทำแบบทดสอบได้มากกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้รับเกียรติบัตร หรือ 12 ข้อ
3. เกียรติบัตรที่ผ่านการทำแบบทดสอบมีจำนวนจำกัด
4. เน้นย้ำ!!! ใช้อีเมลของ gmail เท่านั้น และท่านต้องตรวจสอบอีเมลที่ท่านกรอกให้ถูกต้อง สามารถรับข้อความจากอีเมลได้ ไม่เช่นนั้นเกียรติบัตรจะส่งให้ท่านไม่ได้

ตัวอย่างเกียรติบัตร การปกครอง ส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างเกียรติบัตรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างเกียรติบัตรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วน ท้องถิ่นหมายถึง

การปกครองท้องถิ่นหมายถึง
การปกครองท้อง ถิ่นหมายถึง

หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลให้อำนาจหรือการกระจายอำนาจไปให้หน่วยปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องที่และชุมชนโดยมีองค์กรผู้รับผิดชอบ   มีอิสระในการใช้ดุลยพินิจมีเจ้าหน้าที่  และงบประมาณในการดำเนินงานแยกออกจากราชการส่วนภูมิภาคแต่องค์กรปกครองท้องถิ่นก็มิได้มีอธิปไตยในตัวเอง   ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง  ตามวิธีที่เหมาะสมการปกครองท้องถิ่นมีหลายรูปแบบแต่ที่สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากที่สุดคือ เทศบาล 
                ความหมาย
                การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอำนาจ หรือกระจายอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นหนึ่ง จัดการปกครอง  และดำเนินกิจการบางอย่าง เพื่อผลประโยชน์รัฐและผลประโยชน์ของ ท้องถิ่น

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม