วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกคู่มือแจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนา OBEC Content Center

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนา OBEC Content Center

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภท ครูผู้สร้าง และพัฒนาสื่อ OBEC Content Center

แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ครูผู้สร้าง และพัฒนา

แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อ
แนวปฏิบัติที่ดี Best Practice ครูผู้สร้าง และพัฒนา

หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

► Best Practice เกิดจากตัวบุคคล เนื่องมาจากในการทำงาน ทุกคนจะเกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ Good Practice หรือ Best Practice ความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี การแก้ปัญหาที่ดีหรือเกิดจากการได้รับรู้ข้อเสนอแนะผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน หรือจะเป็นหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีกรใหม่ๆ ขึ้น หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม
► Best Practice เกิดจากอุปสรรค การทำงานต่างๆย่อมมีอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้ เกิดความกดดัน ที่มาจากผู้บริหารหรือการแข่งขันจากคู่แข่ง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดการแสวงหาแนวทาง กระบวนการในการแก้ปัญหา และผ่านอุปสรรคไปให้ได้ ก่อให้เกิด Best Practice
► Best Practice ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนา หรือค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อความพึงพอใจของหน่วยงาน หรือของตนเอง เพื่อสร้างประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

ตัวอย่าง Best Practice ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนา

ตัวอย่าง Best Practice ประเภท ครูผู้สร้าง และพัฒนา
ตัวอย่าง Best Practice ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนา
ตัวอย่าง Best Practice ประเภท ครูผู้สร้าง และพัฒนา
ตัวอย่าง Best Practice ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนา
ตัวอย่าง Best Practice ประเภท ครูผู้สร้าง และพัฒนา
ตัวอย่าง Best Practice ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนา
ตัวอย่าง Best Practice ประเภท ครูผู้สร้าง และพัฒนา
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม