วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรอบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรม ครูเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนชั่วโมงได้จำนวน 20 ชั่วโมง จาก สพฐ.และ ป.ป.ส. รับเกียรติบัตรทันที

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรม ครูเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนชั่วโมงได้จำนวน 20 ชั่วโมง จาก สพฐ.และ ป.ป.ส. รับเกียรติบัตรทันที

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรม ครูเพื่อ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนชั่วโมงได้จำนวน 20 ชั่วโมง จาก สพฐ.และ ป.ป.ส. รับเกียรติบัตรทันที

โครงสร้างหลักสูตรครูเพื่อ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงสร้างหลักสูตรครูเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงสร้างหลักสูตรครูเพื่อ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 5 Module คือ
Module 1 กระบวนทัศน์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด
Module 2 รู้จักยาเสพติดและสารเสพติด
Module 3 การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน
Module 4 การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและสารเสพติด
Module 5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติด

ตัวอย่างเกียรติบัตรครูเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวอย่างเกียรติบัตรครูเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวอย่างเกียรติบัตรครูเพื่อ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

การจบหลักสูตร

ผู้เรียนจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post – Test) หลังจากการศึกษาแต่ละบทเรียน เกณฑ์ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป และต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้

ที่มา

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด วิธีการสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียน

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม