วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ คำไทยที่ใช้ประจำ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 60 % ขึ้นไป โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

แบบทดสอบออนไลน์ คำไทยที่ใช้ประจำ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 60 % ขึ้นไป โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ คำไทยที่ใช้ประจำ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 60 % ขึ้นไป โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

คำชี้แจงแบบทดสอบออนไลน์

   1. ตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail
   2. แบบทดสอบมี 20 ข้อ
   3. ตรวจเช็กใน E-mail ที่ท่านกรองลงทะเบียนไว้ หลังทำแบบทดสอบ
คุณจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อคุณทำแบบทดสอบเกินร้อยละ 60 (ขอให้คุณผ่านการทดสอบนะครับ)

ตัวอย่างเกียรติบัตรคำไทยที่ใช้ประจำ

ตัวอย่างเกียรติบัตรคำภาษาไทย
ตัวอย่างเกียรติบัตรคำภาษาไทย

ความสำคัญของภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

  ภาษามีความสำคัญต่อชนชาติแต่ละชนชาติมาก   บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ บ่งบอกถึงสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเอกภาพและบ่งบอกและบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตในสังคมของชนชาตินั้นๆภาษาที่ใช้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชนชาติไทย คือ ภาษาไทย

                       ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่บรรพบุรุษของคนชาติไทยได้อนุรักษ์ ดูแล รักษา เพื่อถ่ายทอดไปจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เราได้มีความเข้าใจต่อกัน สามารถรู้ว่าต้องการสื่อสารอะไร เราเป็นคนไทย ถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาคใต้ที่มีการสื่อสารภาษามลายู แต่ภาษาไทยเป็นภาษากลางที่ทุกคนจะต้องเป็นและสามารถสื่อสารในสังคมได้ ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ เราย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า การศึกษาในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันด้านต่างๆ แต่ที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ก็คือ ภาษา ในการศึกษาไทย ก็ต้องเป็นภาษาไทยและความรู้ทั้งหมดก็จะเป็นภาษาไทย การที่เราได้ใช้ภาษาไทย ใช้ในการเรียนรู้ การศึกษา เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยเรา ให้คนในชาติอื่นได้รับรู้ ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่รู้จักของชาติอื่นๆได้ ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ในประเทศไทยเรา จะมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกัน แต่ประเทศไทยจะมีภาษาที่เป็นภาษามาตรฐานและภาษากลาง ก็คือ ภาษาไทย ภาษาที่ใช้ติดติ่สื่อสารกันในทางการศึกษาและในสื่อมวลชน การใช้ภาษาไทยจะช่วยให้สร้างความเข้าใจต่อกันในสังคมภาษาไทยเป็นการทำให้คนในชาติไทย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษาไทยเพราะภาษาไทยเป็นการแสดงให้เห็นความเจริญ มีอารยธรรมมากมายที่สื่อให้ถึงความเป็นไทยของเรา การที่เรารู้ถึงความเป็นมา ว่าการเกิดของภาษาไทยนั้นจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไร สามารถทำให้เรานั้นสำนึกและสามารถรู้สึกอยากที่จะอนุรักษ์ ดูแลและรักษาภาษาไทยให้อยู่อย่างช้านาน

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม