วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกขอย้ายแจกฟรี ตัวอย่างเล่มประกอบตัวชี้วัดย้ายครู 2566 พร้อมแนวทางการจัดวางเอกสาร ไฟล์ Word ขอบคุณที่มา : แบ่งปันสื่อการสอนครู 2023 จัดวางเอกสารย้าย

แจกฟรี ตัวอย่างเล่มประกอบตัวชี้วัดย้ายครู 2566 พร้อมแนวทางการจัดวางเอกสาร ไฟล์ Word ขอบคุณที่มา : แบ่งปันสื่อการสอนครู 2023 จัดวางเอกสารย้าย

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี ตัวอย่างเล่มประกอบตัวชี้วัดย้ายครู 2566 พร้อมแนวทางการจัดวางเอกสาร ไฟล์ Word ขอบคุณที่มา : แบ่งปันสื่อการสอนครู 2023 จัดวาง เอกสารย้าย

ตัวอย่างการจัดวาง เอกสารย้าย

ตัวอย่างการจัดวางเอกสารย้าย
ตัวอย่างการจัดวาง เอกสารย้าย

พร้อมตัวอย่างเอกสารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา, บัญชีงบหน้าขอย้าย, เอกสารายงานผลการอบรม และนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ตัวอย่างเอกสารย้าย และการจัดวาง เอกสารย้าย

ตัวอย่างเอกสารย้าย และการจัดวางเอกสารย้าย
ตัวอย่างเอกสารย้าย และการจัดวางเอกสารย้าย

สรุปผลการนำความรู้

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอกขาม

      ด้วยข้าพเจ้า นายวีระวัฒน์ สุขทองหลาง ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านยอกขาม ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการงานสอนและงานพิเศษอื่นๆ จากผู้บังคับบัญชา โดยในช่วงปี 2563 – 2565 ที่ผ่านมาได้เข้ารับการอบรบสัมมนา ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ 

ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ดังรายการต่อไปนี้

สรุปผลการนำความรู้
สรุปผลการนำความรู้
สรุปผลการนำความรู้
สรุปผลการนำความรู้
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม