วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ ทัศนศึกษาห้องสมุด ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ ทัศนศึกษาห้องสมุด ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ ทัศนศึกษาห้องสมุด ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

คำชี้แจงทัศนศึกษาห้องสมุด

   1.  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
   2.  ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะต้องได้คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไป (16 คะแนน) จึงจะผ่านเกณฑ์การทดสอบและได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ระบุ
  3. ถ้าหากระบบไม่ส่งเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาจจะมีสาเหตุมาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คะแนนจากการตอบปัญหาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80 (สามารถทำอีกครั้งได้ จนกว่าจะผ่าน)
  4. ระบบออกเกียรติบัตรอัตโนมัติ มีข้อจำกัดคือ รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุดในแต่ละวัน ไม่เกิน 1,500 ครั้ง ถ้าหากไม่ได้รับเกียรติบัตร (ให้เข้าร่วมกิจกรรมในวันถัดไป)
  5. ควรใช้ Gmail ในการทำแบบทดสอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตรทัศนศึกษา ห้องสมุด

ตัวอย่างเกียรติบัตรทัศนศึกษา ห้องสมุด
ตัวอย่างเกียรติบัตรทัศนศึกษา ห้องสมุด

ห้องสมุด หมายถึง

ห้องสมุด หมายถึง
ห้องสมุด หมายถึง

สถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในรูปแบบหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์โสตทัศนวัสดุและมีการจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้า

คุณสมบัติของบุคลากรห้องสมุด

ได้แก่
1.  มีใบหน้าย้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ
2.  เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นนิจ
3.  มีความสะอาด  ละออ  รอบคอบ
4.  ใฝ่ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ด้วยการอ่านหนังสือในห้องสมุดทุกเล่ม
5.  กระฉับกระเฉงว่องไว  ด้วยการออกกำลังกายอยู่เสมอ
6.  ให้บริการอย่างน่าประทับใจ

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม