วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกการงานอาชีพแจกฟรี ตัวอย่าง นวัตกรรมสื่อการสอน ครู 8 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

แจกฟรี ตัวอย่าง นวัตกรรมสื่อการสอน ครู 8 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี ตัวอย่าง นวัตกรรม สื่อการสอน ครู 8 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

ตัวอย่าง นวัตกรรมสื่อการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวอย่าง นวัตกรรมสื่อการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่าง นวัตกรรม สื่อการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่าง นวัตกรรมสื่อการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่าง นวัตกรรม สื่อการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

นวัตกรรมสื่อการสอน (Educational Innovation)

นวัตกรรมสื่อการสอน (Educational Innovation)
นวัตกรรม สื่อการสอน (Educational Innovation)

หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

นวัตกรรม (Innovation)

มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาละติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ “การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” และ นวัตกรรมยังหมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม