วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกไม่จัดหมวดหมู่ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. นักเรียนยากจน67

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. นักเรียนยากจน67

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2567 สังกัด สพฐ. นักเรียนยากจน 67

หนังสือเอกสารนักเรียนยากจน 67

หนังสือเอกสารนักเรียนยากจน67
หนังสือเอกสารนักเรียนยากจน 67
หนังสือเอกสารนักเรียนยากจน 67
หนังสือเอกสารนักเรียนยากจน67
หนังสือเอกสารนักเรียนยากจน 67
หนังสือเอกสารนักเรียนยากจน67
หนังสือเอกสารนักเรียนยากจน 67
หนังสือเอกสารนักเรียนยากจน67
หนังสือเอกสารนักเรียนยากจน 67

รายละเอียดนักเรียนยากจน67

รายละเอียดนักเรียนยากจน67
รายละเอียดนักเรียนยากจน67

วันที่ 10 พ.ค. 67เป็นต้นไป

สถานศึกษาดําเนินการอัพเดตข้อมูลของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
(1) ข้อมูลพื้นฐานและช่องทางการติดต่อสถานศึกษา
(2) ข้อมูลผู้อํานวยการสถานศึกษา กรณีมีการโยกย้ายเกษียณอายุราชการขอให้ปรับปรุง
ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
(3) ข้อมูลครูแอดมินโรงเรียนและครูประจําชั้นทุกคนในโรงเรียนเพื่อการติดต่อประสานงานและ
ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ครูแอดมิน/ครูประจําชั้นดําเนินการตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์
๑) กรณีไม่เคยเข้าใช้งานให้ทําการยืนยันตัวผ่านอีเมลล์ตามคําแนะนําในหน้าระบบ
๒) กรณีไม่มีบัญชี/รหัสเข้าใช้งาน (Username & Password )
ให้ดําเนินการติดต่อเพื่อขอบัญชีและรหัสผู้ใช้งานโดย
– บัญชีครูประจําชั้นให้ดําเนินการติดต่อแอดมินโรงเรียน
– บัญชีแอดมินโรงเรียน ให้ติดต่อไปยังแอดมินเขตพื้นที่

วันที่ 10 พ.ค. – 26 มิ.ย 67 (17.00 น.) 

เปิดระบบให้สถานศึกษาตรวจสอบแก้ไขบัญชีสถานศึกษาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.
สถานศึกษาที่ประสงค์แก้ไขบัญชีสถานศึกษา สามารถดําเนินการแก้ไขบัญชีสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์
cct.eef.or.th ภายในระเวลาที่ กสศ. กําหนด

วันที่ 10 พ.ค. – 15 มิ.ย 67

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนกลุ่มเก่า ผ่านเว็บไซต์cct.eef.or.th
(1) แก้ไขข้อมูลผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน
(2) ดําเนินการให้นักเรียนเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนนักเรียนหรือ
ผู้ปกครอง ตามเงื่อนไขของ กสศ. / แก้ไขช่องทางการรับเงินอุดหนุนฯ (มี3 ช่องทาง)
(3) การยกเลิกทุนเสมอภาค สําหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่จน) ต้อง
ดําเนินการยกเลิกจากระบบ DMC โดยการเลือกความด้อยโอกาส “ยากจน” ออก

(ต้นสังกัดกำหนด) สถานศึกษาดําเนินการผ่านระบบ DMC ของต้นสังกัด ดังนี้
1) ยืนยันตัวตนและเลือกประเภทความด้อยโอกาส “ยากจน” นักเรียนกลุ่มเก่า
2) ตรวจสอบและยืนยันชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ของนักเรียนให้ถูกต้อง
3) ยกเลิกทุนเสมอภาค สําหรับกรณี สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง (ไม่จน)

26 มิถุนายน 2567 สพฐ. ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ภาคเรียนที่ 1/2567 มายัง กสศ.

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม