วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกขอย้ายรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ ประกอบการย้ายครู 2566 ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าคะแนนกับเกณฑ์

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ ประกอบการย้ายครู 2566 ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าคะแนนกับเกณฑ์

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ ประกอบ การย้ายครู 2566 ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าคะแนนกับเกณฑ์

หมายเหตุประกอบ การย้ายครู 2566

หมายเหตุประกอบการย้ายครู 2566
หมายเหตุประกอบ การย้ายครู 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นของประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ก่อนรอบการเขียนในช่วงมกราคม 2566

1. หากผู้ประสงค์ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่รับรองเอกสาร จะไม่ได้รับการพิจรณาคะแนน

    ในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด นั้น ๆ

2. การพิจารณาย้าย ให้พิจารณา ให้พิจารณาจากวิชาเอกตรงตามความจำเป็นและคลาดแคลนครูในสาขาวิชาเอกของสถานศึกษาก่อน

    หากไม่มีให้พิจารณาวิชาเอกไม่ตรงแต่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษา หากยังไม่มีอีก ไม่ให้นำวิชาเอกไม่ตรง และไม่มีประสบการณ์วิชาที่สอนตรงตามความต้องการของสถานศึกษามาพิจารณา

ทั้งนี้ กรณีคะแนนเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การจัดอันดับอาวุโสในราชการ

ดาวนโหลด

เอกสารประกอบการย้ายครู 2566

เอกสารประกอบการย้ายครู 2566
เอกสารประกอบ การย้ายครู 2566
เอกสารประกอบการย้ายครู 2566
เอกสารประกอบ การย้ายครู 2566
เอกสารประกอบการย้ายครู 2566
เอกสารประกอบ การย้ายครู 2566
เอกสารประกอบการย้ายครู 2566
เอกสารประกอบ การย้ายครู 2566

ขอบคุณที่มา : พูลศักดิ์ เขียวคล้าย

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม