วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกอบรมออนไลน์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู คำ ปรึกษาพัฒนาครู ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู คำ ปรึกษาพัฒนาครู ประจำปีการศึกษา 2565

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกั ความเป็นครู คำ ปรึกษาพัฒนาครู ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยากร โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว) คุรุสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และอดีตประรานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ)

ตารางกำหนดเวลาอบรมปรึกษาพัฒนาครู

ตารางกำหนดเวลาอบรมปรึกษาพัฒนาครู
ตารางกำหนดเวลาอบรมปรึกษา พัฒนาครู

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 08.50 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช
ประธานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การให้คำปรึกษา และพัฒนาครู
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ตร.วินัย พูลศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
09.00 -09.10 น. แนะนำวิทยากร โดย ดร.วิทยา มเจริญ (พิธีกร)
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
09.10 – 11.40 น. บรรยาย เรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว) คุรุสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และอดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ)
11.40 – 11.50 น. ผู้เข้าอบรมทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
11.50 – 12.00 น. พิธีปิดการอบรม

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม