วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารแจกฟรี เอกสารรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขอบคุณที่มา สื่อ โรงเรียนของเรา

แจกฟรี เอกสารรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขอบคุณที่มา สื่อ โรงเรียนของเรา

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี เอกสารรายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขอบคุณที่มา สื่อ โรงเรียนของเรา

วิจัยในชั้นเรียนผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความคืออะไร

วิจัยในชั้นเรียนผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความคืออะไร
วิจัยในชั้นเรียนผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความคืออะไร

                การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้สอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานั้นๆ การวิจัยในชั้นเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ดำเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสะท้อนการปฏิบัติงาน และเสริมพลังอำนาจให้ครูผู้สอน ( Field ,1997  อ้างถึงในสุภัทรา เอื้อวงศ์  ออนไลน์  2554)

การวิจัยในชั้นเรียน  หากแปลความหมายโดยการแยกคำหลัก ๆ  จะเห็นได้ว่าประกอบด้วยคำว่า  “การวิจัย”  และ “ชั้นเรียน” ซึ่งการวิจัยนั้นในบทที่  1 ได้อธิบายความหมาย  ความสำคัญ และหลักการไว้แล้ว  ส่วนคำว่าชั้นเรียน  หากสื่อตามความหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าสื่อถึง  ครู  นักเรียน   ดังนั้นหากหมายรวมกันแล้วจะเห็นได้ว่า  การวิจัยในชั้นเรียน  จะหมายถึงการวิจัยที่เกี่ยว ข้องกับครูหรือนักเรียน  นอกจากนี้  ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียนนั้นได้มีนักวิชาการ  ได้นิยามความหมายที่คล้ายคลึงกันดังนี้

ตัวอย่างเอกสารผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ

ตัวอย่างเอกสารผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
ตัวอย่างเอกสารผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความ
ตัวอย่างเอกสารผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
ตัวอย่างเอกสารผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความ
ตัวอย่างเอกสารผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
ตัวอย่างเอกสารผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความ
ตัวอย่างเอกสารผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความ
ตัวอย่างเอกสารผลสัมฤทธิ์ การอ่านจับใจความ

ขอบคุณที่มา : สื่อ โรงเรียนของเรา

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม