วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกไม่จัดหมวดหมู่อบรมออนไลน์ การเรียนรู้ที่หลากหลายใน ยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบรมออนไลน์ การเรียนรู้ที่หลากหลายใน ยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ การเรียนรู้ที่หลากหลายใน ยุคแห่ง การเรียนรู้ดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายละเอียดการเรียนรู้ที่หลากหลายใน ยุคแห่ง การเรียนรู้ดิจิทัล

รายละเอียดการเรียนรู้ที่หลากหลายใน ยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล
รายละเอียดการเรียนรู้ที่หลากหลายใน ยุคแห่ง การเรียนรู้ดิจิทัล

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจและอยากเรียนรู้การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุคแห่ง การเรียนรู้ดิจิทัล

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

“Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป
ที่สนใจและอยากเรียนรู้การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุคแห่ง การเรียนรู้ดิจิทัล
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ในหัวข้อ “Board Game สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแหล่งเรียนรู้และสถานบันบริการสารสนเทศ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

…………………………
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2566
ผ่านเว็บไซต์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับจำนวนจำกัด 200 คน
…………………………
ผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้
จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตัวอย่างเกียรติบัตรยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล

ตัวอย่างเกียรติบัตรยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล
ตัวอย่างเกียรติบัตรยุคแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล

ระบบลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2566 นะครับ

กำหนดการจัดอบรมฯ

กำหนดการจัดอบรมฯ
กำหนดการจัดอบรมฯ

ข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับการอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมด้านล่าง

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องทำแบบสดสอบก่อน-หลังอบรม (โดยจะจัดส่งให้ในอีเมลที่ท่านลงทะเบียน ก่อนอบรม 1 วัน และ หลังเสร็จสิ้นอบรม) (ต้องผ่านเกณฑ์ 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องประเมินความพึงพอใจหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

หากท่านทำครบทุกขั้นตอนผ่านการประเมิน หลังจากการอบรม 3 วัน ท่านจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม