วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรแบบทดสอบออนไลน์ วัฒนธรรมไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ วัฒนธรรมไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ วัฒนธรรมไทย ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

หมายเหตุ

หมายเหตุ
หมายเหตุ

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ถ้าท่านผ่านการทดสอบร้อยละ80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่แจ้งไว้
**ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมส่งวีดีโอเข้าร่วมการประกวด”นักเรียนต้นแบบมารยาทไทย” จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
(ติดตามข่าวสารได้ที่facebook : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหนองม่วงวิทยา)

ตัวอย่างเกียรติบัตรวัฒนธรรมไทย

ตัวอย่างเกียรติบัตรวัฒนธรรมไทย
ตัวอย่างเกียรติบัตรวัฒนธรรมไทย

มารยาทในสังคมไทย

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย

ได้รับอิทธิพลหลักจากวัฒนธรรมอินเดีย จีนขอม ตลอดจนวิญญาณนิยม ศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู

วัฒนธรรมแห่งชาติของไทยเป็นการสร้างสรรค์ใหม่ซึ่งสิ่งที่ปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมไทยเดิมไม่มีอยู่ในรูปแบบนั้นเมื่อกว่าร้อยปีก่อน บ่อเกิดสามารถสืบย้อนไปได้ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หลวงพิบูลสงครามสนับสนุนการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกลางเป็นวัฒนธรรมแห่งชาตินิยามและยับยั้งมิให้ชนกลุ่มน้อยแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของตน วัฒนธรรมพลเมืองรุ่นปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ยึดรุ่นอุดมคติของวัฒนธรรมไทยกลางเป็นการสร้างสรรค์ใหม่ซึ่งรวมลักษณะชาตินิยมสมัยรัชกาลที่ 5 ราชย์กัมพูชา และลัทธิอิงสามัญชนที่นิยมบุคคลลักษณะ หรือสรุปคือ วัฒนธรรมพลเมืองของไทยปัจจุบันนิยามว่าประเทศไทยเป็นดินแดนของคนไทยกลาง มีศาสนาเดียวคือ พุทธนิกายเถรวาท และปกครองโดยราชวงศ์จักรี

บมความล่าสุด

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม