วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรขอเชิญคุณครูเข้าอบรมออนไลน์ หัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน” รับเกียรติบัตรหลังการอบรม วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 วิจัยครูผู้สอน

ขอเชิญคุณครูเข้าอบรมออนไลน์ หัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน” รับเกียรติบัตรหลังการอบรม วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 วิจัยครูผู้สอน

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี.comขอนำเสนอ ขอเชิญคุณครูเข้าอบรมออนไลน์ หัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน” รับเกียรติบัตรหลังการอบรม วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 วิจัย ครูผู้สอน

รายละเอียดการอบรมวิจัย ครูผู้สอน วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน

รายละเอียดการอบรมวิจัยครูผู้สอน วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน
รายละเอียดการอบรมวิจัย ครูผู้สอน วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน
รายละเอียดการอบรมวิจัยครูผู้สอน วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน
รายละเอียดการอบรมวิจัย ครูผู้สอน วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน

– เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน
– การกำหนดปัญหา
– การตั้งชื่อเรื่อง
– การกำหนดวัตถุประสงค์
– การกำหนดสมมุติฐานและตัวแปร
– การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในชั้นเรียน
– การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
– เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน
– การเก็บรวบรวมข้อมูล
– การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยในชั้นเรียน
– การเขียนโครงร่างและรายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน

ลงทะเบียนอบรมวิจัยครูผู้สอน วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน

ลงทะเบียนอบรมวิจัยครูผู้สอน วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน
ลงทะเบียนอบรมวิจัย ครูผู้สอน วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน

ผ่านโปรแกรม ZOOM

สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ

Zoom Meeting รับจำนวนจำกัด

youtube Live : https://bit.ly/3Ms7iLH

วิทยากร

นานคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ผู้พัฒนาหลักสูตร

นางสาวจิรัชญา ปานมณี นักพัฒนาจัดทำหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม