วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรสถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล1 ภาคภาษาไทย จำนวน 3 รุ่น พร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 รับสมัครจำนวนรุ่นละ 500...

สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล1 ภาคภาษาไทย จำนวน 3 รุ่น พร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 รับสมัครจำนวนรุ่นละ 500 คน รวมจำนวน 1,500 คน

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ สถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล1 ภาคภาษาไทย จำนวน 3 รุ่น พร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 รับสมัครจำนวนรุ่นละ 500 คน รวมจำนวน 1,500 คน

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล1

รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล1
รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล1
รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล1
รายละเอียดหลักสูตรมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครูโมดูล1

รับสมัครจำนวนรุ่นละ 500 คน รวมจำนวน 1,500 คน
พร้อมให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยการเรียนรู้ (Module) 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 001 (รุ่นนำร่อง)  รุ่น 002  และรุ่นการศึกษาพิเศษ 001 รับจำนวนรุ่นละ 500 คน รวมจำนวน 1,500 คน ลงทะเบียนอบรมฯ ได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/ชาวไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 

สำหรับกำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว จำนวน 3 รุ่น มีดังนี้

          1. หน่วยการเรียนรู้ (Module) 1 รุ่น 001 (รุ่นนำร่อง) เริ่มการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 19 มีนาคม 2567

          2. หน่วยการเรียนรู้ (Module) 1 รุ่น 002 เริ่มการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 2 เมษายน 2567

          3. หน่วยการเรียนรู้ (Module) 1 รุ่นการศึกษาพิเศษ 001 เริ่มการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ (LMS) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 2 เมษายน 2567

การปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจำเป็นต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจนจบและลงชื่อออกทุกท่าน ซึ่งสามารถลงชื่อได้ที่ระบบอบรม ksplms.alldemics.com ทั้งนี้ การอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบ LMS สามารถทำได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมผู้อบรมแต่ละท่านภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรุ่น และสามารถอบรมเสร็จก่อนที่ระยะเวลากำหนดได้หากอบรมได้ครบ 100% และเข้าสัมมนาจะถือว่าผ่านการอบรมครั้งนี้

โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หน่วยการเรียนรู้ (Module) 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 001 (รุ่นนำร่อง)  รุ่น 002  และรุ่นการศึกษาพิเศษ 001 ดังกล่าวนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่คุรุสภากำหนด และทำความเข้าใจการเข้ารับการอบรมผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ksplms.alldemics.com (LMS) ด้วยการอ่านคู่มือ เอกสารต่าง ๆ และปฏิทินการอบรม หรือประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมครั้งนี้ให้เข้าใจอย่างดี เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ที่จะเปิดขึ้นกับผู้เข้ารับการอบรม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/ksptpdi-7-module/ชาวไทย  หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม