วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารแจกฟรี เอกสารรายงานผลการ วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล ไฟล์ Word ประจำปีการศึกษา 2565 โดยครูนุสรา พรมวิหาร

แจกฟรี เอกสารรายงานผลการ วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล ไฟล์ Word ประจำปีการศึกษา 2565 โดยครูนุสรา พรมวิหาร

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี เอกสารรายงานผลการ วิเคราะห์ ผู้เรียน รายบุคคล ไฟล์ Word ประจำปีการศึกษา 2565 โดยครูนุสรา พรมวิหาร

การวิเคราะห์ ผู้เรียน

     การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนเพื่อให้ผู้สอนทราบว่า ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนมากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้เพราะการที่จะใช้สื่อให้ได้ผลดี ย่อมจะต้องเลือกสื่อให้มีความสัมพันธ์กับลักษณะผู้เรียน    ดังนั้นผู้สอนจะต้องคำนึงถึงลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของผู้เรียน เช่น         การกำหนดลักษณะทั่วไป ซึ่งได้แก่ อายุ ระดับความรู้   สังคม   เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของผู้เรียนแต่ละคน ถึงแม้ว่าลักษณะทั่วไปของผู้เรียนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนก็ตามแต่ก็เป็น สิ่งที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถตัดสินระดับของบทเรียนและเพื่อเลือกตัวอย่างของเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้   ส่วนลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละคนนั้น นับว่ามีส่วนสำคัญโดยตรงกับเนื้อหาบทเรียนตลอดจนสื่อการสอนและวิธีการที่จะนำมาใช้ในการสอน สิ่งที่ต้องนำมาใช้ในการวิเคราะห์ 

1. ทักษะที่มีมาก่อน ( prerequisite skill) เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นว่ามีอะไรบ้าง ก่อนที่จะเรียน

2. ทักษะเป้าหมาย ( target skill) ผู้เรียนมีความชำนาญในทักษะที่จะสอนนั้นมาก่อนหรือไม่   เพื่อจะได้สอนให้ตรงกับที่วางจุดมุ่งหมายไว้

3.ทักษะในการเรียน ( study skill) ผู้เรียนมีความสามารถขั้นต้นทางด้านภาษา การอ่านเขียน การคำนวณ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยในการเรียนรู้นั้นในระดับมากน้อยเพียงไร

4.เจตคติ ( attitudes) ผู้เรียนมีเจตคติอย่างไรต่อวิชาที่จะเรียนนั้น การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทำเพียงผิวเผินก็ตาม   แต่ก็สามารถนำไปใช้ในการเลือก สื่อที่เหมาะสมได้ เช่น   หากผู้เรียนมีทักษะในการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์ก็สามารถช่วยได้ด้วยการใช้สื่อประเภทที่มิใช่สื่อสิ่งพิมพ์ หรือถ้าหากผู้เรียนในกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันมาก ก็สามารถให้เรียนด้วยชุดการเรียนรายบุคคลได้

ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ผู้เรียน

ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ผู้เรียน
ตัวอย่างเอกสาร วิเคราะห์ ผู้เรียน

โดยครูนุสรา พรมวิหาร

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม