วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกไม่จัดหมวดหมู่จุฬาเปิดอบรมหลักสูตร วุฒิบัตรChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) ใช้เวลาไม่นานประมาน 40 นาที เรียนฟรี แถมมีใบประกาศ!!!

จุฬาเปิดอบรมหลักสูตร วุฒิบัตรChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) ใช้เวลาไม่นานประมาน 40 นาที เรียนฟรี แถมมีใบประกาศ!!!

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ จุฬาเปิดอบรมหลักสูตร วุฒิบัตร ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) ใช้เวลาไม่นานประมาน 40 นาที เรียนฟรี แถมมีใบประกาศ!!!

รายละเอียดอบรมวุฒิบัตร ChatGPT ช่วยทำวิจัย

รายละเอียดอบรมวุฒิบัตรChatGPT ช่วยทำวิจัย
รายละเอียดอบรมวุฒิบัตร ChatGPT ช่วยทำวิจัย

ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน) จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT เป็นตัวช่วยในการเขียนงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวข้องานวิจัย ขอบเขตงานวิจัย การช่วยทำแบบสอบถาม การหาแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงบทบาทของ ChatGPT ในเชิงจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ChatGPT สามารถเป็นตัวช่วยทำวิจัยได้จริงหรือไม่

ตัวอย่างเกียรติบัตรอบรมวุฒิบัตรChatGPT ช่วยทำวิจัย

ตัวอย่างเกียรติบัตรอบรมวุฒิบัตรChatGPT ช่วยทำวิจัย
ตัวอย่างเกียรติบัตรอบรมวุฒิบัตร ChatGPT ช่วยทำวิจัย

วัตถุประสงค์ของวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT เป็นตัวช่วยทำวิจัยได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of completion ได้

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม