วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารแจกฟรี เอกสารเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปหัตถกรรมไทย ครั้งที่ 70 ใช้เทียบเคียงกับครั้งที่ 69

แจกฟรี เอกสารเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปหัตถกรรมไทย ครั้งที่ 70 ใช้เทียบเคียงกับครั้งที่ 69

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี เอกสารเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปหัตถกรรม ไทย

ตัวอย่างเอกสาร ศิลปหัตถกรรมไทย

ตัวอย่างเอกสาร ศิลปหัตถกรรมไทย
ตัวอย่างเอกสาร ศิลปหัตถกรรม ไทย
ตัวอย่างเอกสาร ศิลปหัตถกรรมไทย
ตัวอย่างเอกสาร ศิลปหัตถกรรม ไทย
ตัวอย่างเอกสาร ศิลปหัตถกรรมไทย
ตัวอย่างเอกสาร ศิลปหัตถกรรม ไทย
ตัวอย่างเอกสาร ศิลปหัตถกรรมไทย
ตัวอย่างเอกสาร ศิลปหัตถกรรม ไทย

เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ใช้เทียบเคียงกับครั้งที่ 69 มีการอัปเดตเพิ่มเติมเฉพาะกิจกรรมภาพยนตร์สั้นเท่านั้น

ศิลปหัตถกรรม ไทย ครั้งที่ 70

ศิลปหัตถกรรม ไทย ครั้งที่ 70
ศิลปหัตถกรรม ไทย ครั้งที่ 70

ศิลปะ หมายถึง  ฝีมือ, ฝีมือทางการช่าง, การแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น โดยเฉพาะช่างหมายถึง วิจิตรศิลป์ ตากความหมายดังกล่าวยังปรากฎคำอื่น ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ศิลปะ อีกหลายคำ เช่น งานช่างศิลป์ มีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือ

        หัตถกรรม หมายถึง กระบวนการผลิตสินค้าด้วยมือ โดยใช้แรงงานเป็นปัจจัยในการผลิตประกอบกับฝีมือที่ประณีต และความชำนาญที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยและมีความงาม ซึ่งสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
        ดังนั้นคำว่า “ศิลปหัตถกรรม” จึง

มีความหมายและความสำคัญ เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย เนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ต้องสัมพันธ์เกี่ยวกับ สิ่งของ เครื่องใช้ ซึ่งเป็นประดิษฐกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อมต่างๆ ผู้ผลิตต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องศิลปะและหัตถกรรม งานหัตถกรรมจึง

เป็นดังกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย เป็นตัวบอกเล่าประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในกลุ่มชนต่างๆ

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม