วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรสำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่าน Zoom Meeting

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่าน Zoom Meeting

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร สร้างนัก วิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่าน Zoom Meeting

คุณสมบัติผู้สมัครสร้างนัก วิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10

คุณสมบัติผู้สมัครสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
คุณสมบัติผู้สมัครสร้างนัก วิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10

     1) วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
     2) อายุ : ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
     3) สัญชาติ :  ไทย
     4) คุณสมบัติ
          (1)  ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
          (2)  ไม่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการวิจัยไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
          (3)  กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า
          (4)  กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
          (5)  กรณีอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ วช. โดยคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม “โครงการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers)” และ “โครงการสร้างนัก วิจัยรุ่นใหม่” พิจารณาเป็นรายกรณี
ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ วช.

คู่มือการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10

คู่มือการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
สร้างนัก วิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม