วันอาทิตย์, ตุลาคม 1, 2023

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรแบบลงทะเบียน Online course หลักสูตรพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 20 ชั่วโมง

แบบลงทะเบียน Online course หลักสูตรพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 20 ชั่วโมง

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แบบลงทะเบียน Online course หลักสูตรพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ 20 ชั่วโมง

หลักสูตรออนไลน์การเรียนรู้พลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ภายใต้โครงการ พัฒนาพื้นที่เรียนรู้และสื่อสารสร้างทักษะสุขภาวะ เท่าทันสื่อ ก้าวทันโลกหลักสูตรวุฒิบัตร 20 ชม. 15 หัวข้อเนื้อหากับวิดีโอสั้น 20 ตอน 

สิ่งที่ได้จากการเรียนหลักสูตรพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

สิ่งที่ได้จากการเรียนหลักสูตรพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล
สิ่งที่ได้จากการเรียนหลักสูตรพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

    1. ผู้เข้าร่วมสามารถอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลได้
    2. ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างของสื่อ ทั้งในฐานะผู้รับสื่อและผู้สร้างสื่อ และในฐานะพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลได้
    3. ผู้เข้าร่วมสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลได้

เนื้อหาหลักสูตรเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล

เนื้อหาหลักสูตรเท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล
เนื้อหาหลักสูตรเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

  ๐  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลเมืองและการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL Citizens): ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทัน สื่อสารสนเทศ และดิจิทัล และ พลเมืองรู้เท่าทันสื่อ
    ๐  พลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล:  8 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล: อัตลักษณ์ สิทธิ อารมณ์ คิดเชิงวิพากษ ผลกระทบการใช้ ความปลอดภัย ร่องรอยดิจิทัล
    ๐  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล: การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดทําแผนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การสำเร็จหลักสูตร เพื่อรับประกาศนียบัตร

    1. ศึกษาเอกสาร/บทความในแต่ละหัวข้อในระบบ Online โดยมีการกดเข้าไปมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป
    2. ศึกษาวีดิทัศน์ในแต่ละหัวข้อที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดเตรียมไว้ในระบบ Online โดยมีการกดเข้าไปมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป
    3. ประเมินผลผ่านการทำแบบทดสอบแบบเลือกตอบในแต่ละหัวข้อ โดยได้ผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยท่านสามารถทำแบบฝึกหัดได้ 2 ครั้ง หากเกินจากนั้นทางหลักสูตรจะไม่ขอนำมานับเป็นคะแนนประเมิน

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม