วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารแจกฟรี เอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัยในวPA คศ.234 ไฟล์ PDF รวบรวมโดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา

แจกฟรี เอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัยในวPA คศ.234 ไฟล์ PDF รวบรวมโดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ เอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัยในวPA คศ.234 ไฟล์ PDF รวบรวมโดย ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา

ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัยในวPA

ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA
ตัวอย่างเอกสารเอกสารสู่เส้นทาง สู่เส้นชัย วPA

ประสิทธิภาพการสอนของครู

ประสิทธิภาพของครู วัดจากสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของผู้เรียน ไม่ได้วัดที่ความพยายามหรือความมุ่งมั่นหรือแผ่นกระดาษรายงานนำเสนอ  เพราะการประเมินผลที่ดีที่สุดคือการประเมินผลเชิงประจักษ์ Authentic assessment และแบบวัดคลินิกทางวิชาการ (Clinical Test of Knowledge) เป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงรูปแบบหนึ่ง โดยการวัดด้านความคิด (Thinking) ความรู้สึก(Feeling) การกระทำ(Acting) และผลการเรียนรู้(Learning outcomes) โดย วัดความสามารถ,ประสิทธิภาพ,หรือสมรรถนะที่ตัวผู้เรียนแต่ละคน จะไม่มีการประเมินแบบสับขาหลอกอีกต่อไป

องค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้ ว PA เกิดขึ้นได้จริง คือ

องค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้ ว PA เกิดขึ้นได้จริง คือ
องค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้ ว PA เกิดขึ้นได้จริง คือ

1. หลักสูตร ต้องมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency Based Curriculum (CBC)ที่ถูกต้อง ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 3 หลักสูตร คือ

1.1. หลักสูตรแกนกลาง Core courses สำหรับใช้ร่วมกันทั้งประเทศ

1.2. หลักสูตรท้องถิ่น Local course สำหรับคนในท้องถิ่น และการพัฒนาเชิงพื้นที่

1.3. หลักสูตรวิชาเลือก Elective courses สำหรับผู้ต้องการเลือกอาชีพพิเศษ, หรือหลักสูตรวิชาการเข้มข้นพิเศษเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรฐานสมรรถนะ จะไม่สามารถอยู่ในกรอบของเวลาได้ เนื่องจากธรรมชาติของคนเราการเรียนรู้ใช้เวลาไม่เท่ากันในการฝึกฝนตนเองทั้งด้านวิชาการ และทักษะ ดังนั้น ตารางสอน/ตารางเรียนจึงต้องมีความยืดหยุ่นมากพอที่ผู้เรียนจะสร้างสมรรถนะและปัญญาในตนเองได้


2.การบริหารจัดการ  โรงเรียนต้องเป็นฐานบริหารจัดการตนเองตาม พรบ.การศึกษา (School Based Management (SBM) ทั้ง 4 ด้าน คือ 1.การบริหารงานวิชาการ 2.การบริหารงบประมาณ 3.การบริหารงานบุคคล 4.การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนจะรู้ดีที่สุดในการบริหารการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนรู้ความต้องการของครู นักเรียนและชุมชน ครูคือผู้ที่รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล รู้จักธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนดีที่สุด จึงสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมตามที่ผู้เรียนต้องการมากที่สุด  ถ้าสั่งการลงมาจากส่วนกลาง จะเป็นการทำลายอิสรภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนกลางต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจคุณครูและสถานศึกษา จึงเป็นทางรอดของการศึกษาไทย

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม