วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรรวมแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 20 หลักสูตร อบรมครบ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรการเรียนรู้ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2566 อบรม20หลักสูตร

รวมแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 20 หลักสูตร อบรมครบ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรการเรียนรู้ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2566 อบรม20หลักสูตร

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ รวมแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 20 หลักสูตร อบรมครบ 20 หลักสูตร รับเกียรติบัตรการเรียนรู้ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2566 อบรม20หลักสูตร

อบรม20หลักสูตร E-Learning

อบรม20หลักสูตร E-Learning
อบรม20หลักสูตร E-Learning

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็น สื่อกลางในการเรียนรู้ทางออนไลน์ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้    ความสามารถ และความสนใจ และเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อหาประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ วีดีโอ และสื่ออื่น ๆ โดยอาศัยเครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น E-Mail เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคน เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยผู้ผ่านการทดสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจ แต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรส่งกลับทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน

หลักสูตรการรักษาวินัย

หลักสูตรการรักษาวินัย

หลักสูตรการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู

หลักสูตรการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู
หลักสูตรการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน Cyber Security

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน Cyber Security
หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นพื้นฐาน Cyber Security

หลักสูตรการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

หลักสูตรการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
หลักสูตรการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
หลักสูตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

หลักสูตรการย้ายข้าราชการครู

หลักสูตรการย้ายข้าราชการครู
หลักสูตรการย้ายข้าราชการครู

หลักสูตรความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ ในสถานศึกษา

หลักสูตรความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ ในสถานศึกษา
หลักสูตรความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการเงิน พัสดุและสินทรัพย์ ในสถานศึกษา

หลักสูตรการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยสู่การปฏิบัติ
หลักสูตรการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

หลักสูตรระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
หลักสูตรระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

หลักสูตรแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย
หลักสูตรแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในสถานศึกษา

หลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในสถานศึกษา
หลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในสถานศึกษา

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

หลักสูตรห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

หลักสูตรห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
หลักสูตรห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

แบบแจ้งความประสงค์รับเกียรติบัตร อบรม20 หลักสูตร E-Learning

แบบแจ้งความประสงค์รับเกียรติบัตร อบรม20หลักสูตร E-Learning
แบบแจ้งความประสงค์รับเกียรติบัตร อบรม20 หลักสูตร E-Learning
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม