วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกภาษาไทยแจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ พิมพ์เผยแพร่โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ ประจำปี 2566 โดยเพจ ลีลาภาษาไทย

แจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ พิมพ์เผยแพร่โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ ประจำปี 2566 โดยเพจ ลีลาภาษาไทย

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้ พิมพ์เผยแพร่โดย สถาบันภาษาไทย สพฐ ประจำปี 2566 โดยเพจ ลีลาภาษาไทย

ขอบคุณที่มา แจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้

การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนมีบทบาท

สำคัญอย่างมากในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สิ่งที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ซึ่งครูผู้สอน

สามารถเลือก ออกแบบ หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ในที่นี้จะกล่าวถึงสื่อ/นวัตกรรม

การเรียนการสอน ตามหัวข้อต่อไปนี้

๑. ความหมายของสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน

๒. ความสำคัญและประโยชน์ของสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน

๓. ประเภทของสื่อการเรียนการสอน

๔. ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่ดี

๕. การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

๖. การวางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอน

ขอบคุณที่มา แจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไรให้อ่านออกเขียนได้
ขอบคุณที่มา แจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้

เอกสารแจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไรให้อ่านออกเขียนได้

เอกสารแจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไรให้อ่านออกเขียนได้
เอกสารแจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้

การนำหนังสือ “ทำอย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้: สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียน

ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ” ไปใช้ ครูผู้สอนต้องมีข้อมูลสภาพปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน

และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการพิจารณาเลือกสื่อ/นวัตกรรมจะต้องมีความสอดคล้อง

กับปัญหาของผู้เรียน โดยครูผู้สอนควรศึกษาเนื้อหาในหนังสือ “ทำอย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้:

สื่อ/นวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ” ให้เข้าใจอย่างละเอียดเพื่อสามารถ

นำไปปรับใช้เพื่อให้เข้ากับบริบทของตนเอง

เอกสารแจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไรให้อ่านออกเขียนได้
เอกสารแจกฟรี หนังสือ ทำ อย่างไร ให้อ่านออกเขียนได้
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม