วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกคณิตศาสตร์แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารแผนการสอน Active Learning เชิงรุกคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารแผนการสอน Active Learning เชิงรุกคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารแผนการสอน Active Learning เชิงรุก คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ เชิงรุก คณิตศาสตร์

1.  เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
2.  เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
3.  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน
5.  ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทํางาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
6.  เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7.  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
8.  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด
9.  ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน

ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning เชิงรุกคณิตศาสตร์

ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning เชิงรุกคณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning เชิงรุก คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning เชิงรุกคณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning เชิงรุก คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning เชิงรุกคณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning เชิงรุก คณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning เชิงรุกคณิตศาสตร์
ตัวอย่างแผนการสอน Active Learning เชิงรุก คณิตศาสตร์
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม