วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกไม่จัดหมวดหมู่ด่วนที่สุด สสวท. ประกาศ 100 ทุน ระดับปริญญาโท โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2567 จบแล้วบรรจุ เป็นครูทันที...

ด่วนที่สุด สสวท. ประกาศ 100 ทุน ระดับปริญญาโท โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2567 จบแล้วบรรจุ เป็นครูทันที ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2567

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ ด่วนที่สุด สสวท. ประกาศ 100 ทุน ระดับปริญญาโท โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา 2567 จบแล้วบรรจุ เป็นครู ทันที ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติมจบแล้วบรรจุ เป็นครู ทันที

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะตำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน

โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4

ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติหลักการดำเนินงานโครงการ สครค. ระยะที่ 4

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 และ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จึงประกาศการรับสมัครคัดเสือกผู้รับทุนโครงการ สควด,

ระยะที่ 4 ประเกท 2 ระดันปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 ตังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมจบแล้วบรรจุ เป็นครูทันที
รายละเอียดเพิ่มเติมจบแล้วบรรจุ เป็นครู ทันที

100 ทุน 9 หลักสูตร 1) คณิตศาสตร์ 36 ทุน 2) วิทยาศาสตร์ 43 ทุน 3) คอมพิวเตอร์ 21 ทุน

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ของหลักสูตร/มหาวิทยาลัย

– สอบข้อเขียน 3 มีนาคม 2567 พร้อมส่งใบแสดงผลคะแนนจากชุดทดสอบภาษาอังกฤษ

– สอบสัมภาษณ์ 30 – 31 มีนาคม 2567


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมจบแล้วบรรจุ เป็นครูทันที

4.3 วิธีการสมัคร : ศึกษารายละเอียตตามประกาศรับสมัตรของแต่ละหลักสูตร โตยผู้สนใจสามารถสมัศร

เข้ารับการตัดเสือกได้เพียงหนึ่งหลักสูตร และให้ปฏิบัติตังนี้

(1) เตรียมหลักฐานการสมัครตามข้อ 1.2 (2) – (5) ในรูปแบบไฟล์ตีจิทัลสกุล PDF โดยแต่ละไฟล์ต้องมี

ขนาดไม่เกิน 3 MBสำหรับหลักฐานการสมัศรตามข้อ 4.2 (6) ให้นำมาส่งต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน

(2) กรอกข้อมูลเพื่อสร้างใบแสตงความประสงค์เข้ารับการศัตเลือกเพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4

ประเภท 2 ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมฮัพหลดหลัฐานการสมัครรูปแบบไฟล์ดีจิทัสที่จัตเตรียมไว้

ทางเว็บไซต์ htps://ww.ipst.ac.th/unit-psmt ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

(3) ตำเนินการสมัครเข้าหลักสูตรตามรายละเอียดประกาศรับสมัครของหลักสูตรในข้อ 1 ทางเว็บไซต์

ดังนี้


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมจบแล้วบรรจุ เป็นครูทันที
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมจบแล้วบรรจุ เป็นครู ทันที

จบแล้วบรรจุ เป็นครูทันที

จบแล้วบรรจุ เป็นครูทันที
จบแล้วบรรจุ เป็นครู ทันที
จบแล้วบรรจุ เป็นครูทันที
จบแล้วบรรจุ เป็นครู ทันที
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม