วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์รับรับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์รับรับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป

สวัสดีครับ วันนี้ ปันสื่อฟรีดอทคอม ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน ผ่านเกณฑ์รับรับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป โดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 

ตัวอย่างเกียรติบัตรงานวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างเกียรติบัตรงานวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างเกียรติบัตรงานวิจัยในชั้นเรียน

ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียนนั้นมุ่งแก้ปัญหาและ/หรือ พัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ซึ่งต้องบังเกิดประโยชน์แก่นักเรียนให้ในการพัฒนาการเรียนรู้อยู่แล้ว  และต้องส่งผลต่อผลงานของครูผู้สอนและโรงเรียนตามมา  และนอกจากนี้การวิจัยในชั้นเรียนนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากการเรียนการสอนและแหล่ง วิทยาการประเภทต่างๆ มาตรา 30 ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ในแต่ละระดับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ได้กล่าวถึงการวิจัย ในกระบวนการจัดการศึกษา ของผู้เกี่ยวข้อง ดังเช่น ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน..ให้ผู้สอนนำกระบวนการวิจัยมาผสมผสาน บูรณาการใช้ในการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรียนรู้ ด้วย

ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน

  1. ปรับปรุง พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานการเรียนรการสอนใช้วิจัยเป็นฐาน
  2. กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งของศาสตร์การสอนวิชาชีพครู

ความรู้เดิม F ความรู้ ข้อค้นพบใหม่ในบริบทการจัดการความรู้

  1. พัฒนาครูให้มีจิตวิจัย วิธีคิดเชิงระบบ ทักษะการแก้ปัญหา เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน
  2. พัฒนาภาะผู้นำการเรียนรู้ (Learning leadership) องค์กรการเรียนรู้

วิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง

อ่านวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ
อ่านวิจัยในชั้นเรียน 150 เรื่อง ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม