วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกไม่จัดหมวดหมู่อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. เก็บชั่วโมงการอบรมได้ถึง 20 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. เก็บชั่วโมงการอบรมได้ถึง 20 ชั่วโมง

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและ แก้ไข ปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. เก็บชั่วโมงการอบรมได้ถึง 20 ชั่วโมง

ระบบการเรียนออนไลน์และ แก้ไข ปัญหายาเสพติด

ระบบการเรียนออนไลน์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด
ระบบการเรียนออนไลน์และ แก้ไข ปัญหายาเสพติด

1. ผู้เข้าเรียน

ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ

2. ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนออนไลน์

โดยการกรอกข้อมูลของผู้เรียน ได้แก่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด และวิธีการติดต่อผู้เรียน

3. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 5 Module คือ

Module 1 กระบวนทัศน์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด

Module 2 รู้จักยาเสพติดและสารเสพติด

Module 3 การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน

Module 4 การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและสารเสพติด

Module 5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติด

4. การทดสอบ

ระบบจะทำการทดสอบความรู้ของผู้เรียน ทั้งก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) ในแต่ละ Module ว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนอยู่ในระดับใด

5. การเรียนรู้

ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาทีละ Module ทีละบทเรียน ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ Power Point และเอกสาร ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำ หยุดเรียน หรือเรียนต่อเมื่อใดก็ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

เมื่อผู้เรียนศึกษาในแต่ละบทแล้ว ให้กด ส่งข้อมูล / บันทึกข้อมูลเข้าเรียน” ในทุกบทเรียน เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าเรียน จนครบเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร จำนวน … ชั่วโมง

6. การจบหลักสูตร

ผู้เรียนจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post – Test) หลังจากการศึกษาแต่ละบทเรียน เกณฑ์ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป และต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้

ตัวอย่างเกียรติบัตรแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

ตัวอย่างเกียรติบัตรแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.
ตัวอย่างเกียรติบัตรแก้ไข ปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด วิธีการสร้างภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้ปลอดภัยสำหรับนักเรียน

เกณฑ์ผ่านคะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป และต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม