วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารแจกฟรี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดย โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา

แจกฟรี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดย โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565
โดย โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา

ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน

ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน
ตัวอย่างไฟล์แผนปฏิบัติการโรงเรียน

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดก่อนแก้ไขนะครับ
ขอบคุณโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา

วิสัยทัศน์

กระทรวง ศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการจัดการและส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนมีความ รู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมฐานความรู้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าประสงค์

1.  ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน  คุณภาพ

          2.  ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

          3.  ศึกษาและวิจัยเพื่อการบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

          4.  เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครได้รับการศึกษาในโรงเรียนดีใกล้บ้าน

          5.  ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น

          6.  การเพิ่มกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3.  มีวินัย

4.  ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

7.  รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดก่อนแก้ไขนะครับ
ขอบคุณโรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม