วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกอบรมออนไลน์ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน รับชม การประชุมทางไกล เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ โครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน รับชม การประชุมทางไกล เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ โครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน รับชม การประชุมทางไกล เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ โครงสร้าง หลักสูตร สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวข้อการประชุมโครงสร้าง หลักสูตร สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ

หัวข้อการประชุมโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ
หัวข้อการประชุมโครงสร้าง หลักสูตร สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ

กล่าวเปิดประชุม มอบนโยบาย และจุดเน้นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเสวนา “การนำนโยบาย 8+1 สู่การปฏิบัติฯ”

บทบาทของหน่วยงานแต่ละระดับในการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

การจัดโครงสร้าง หลักสูตรสถานศึกษากับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
โดย ดร.ชยพร กระต่ายทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่และการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้
โดย อาจารย์จรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

การวัดและประเมินผลกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
โดย ดร.โชติมา หนูพริก รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และอาจารย์เอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สวก.

บทบาทของการนิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนช่วยเหลือครูในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ผ่านทีมเสริมหนุนฯ ในพื้นที่
โดย อาจารย์รวิภัทร เหล่าคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

ผู้ดำเนินรายการโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ

ผู้ดำเนินรายการโครงสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ
ผู้ดำเนินรายการโครงสร้าง หลักสูตร สถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ

โดย ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม