วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกอบรมออนไลน์แจกฟรี ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรม ปพ.5 พร้อมวิธีการสอนใช้สอน โดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์ โปรแกรมปพ5

แจกฟรี ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรม ปพ.5 พร้อมวิธีการสอนใช้สอน โดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์ โปรแกรมปพ5

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรม ปพ.5 พร้อมวิธีการสอนใช้สอน โดย คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์ โปรแกรม ปพ5

โปรแกรม ปพ5 คืออะไร

โปรแกรมปพ5 คืออะไร
โปรแกรม ปพ5 คืออะไร

แบบ ปพ.1

คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน ที่เป็นการบันทึกข้อมูลผลการเรียนของน้อง ๆ ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นในแต่ละชั้นปี

แบบ ปพ.2

คือ ใบประกาศนียบัตร เป็นวุฒิบัตรทางการศึกษา  ที่มอบให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปพ.3

คือ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยห้ามทำลาย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน  ในส่วนนี้เป็นเอกสารที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้

แบบ ปพ.4

คือ แบบแสดงผลลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกณฑ์ที่กำหนด มี 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครเข้าทำงาน หรือมีกรณีอื่นใดที่นักเรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่าง ๆ เข้าใจง่ายก็เอาไว้ดูความประพฤติของเรานี้เอง

แบบ ปพ.5

คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น  เพื่อให้ครูผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและการประเมินผลการเรียน

ตัวอย่างโปรแกรมปพ5

ตัวอย่างโปรแกรมปพ5
ตัวอย่างโปรแกรม ปพ5

วิธีการสอนใช้งาน

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม