วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกอบรมออนไลน์แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป

สวัสดีครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะความเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทาง E- mail หากทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 % ขึ้นไป

คำชี้แจง

แบบทดสอบความรู้เรื่อง ทักษะความเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
ผู้ทำแบบทดสอบที่มีคะแนนร้อยละ 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่าน E-Mail

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี

ตัวอย่างเกียรติบัตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวอย่างเกียรติบัตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวอย่างเกียรติบัตรทักษะความเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

 • การใช้ (Use)
 • เข้าใจ (Understand)
 • การสร้าง (create)
 • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะความเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน
ทักษะความเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน

ประโยชน์ของการพัฒนา Digital Literacy

ประโยชน์ของการพัฒนา Digital Literacy

ประโยชน์สำหรับข้าราชการ

 • ทำงานได้รวดเร็วลดข้อผิดพลาดและมีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น
 • มีความภาคภูมิใจในผลงานที่สามารถสร้างสรรค์ได้เอง
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สามารถระบุทางเลือกและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สามารถบริหารจัดการงานและเวลาได้ดีมากขึ้น และช่วยสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน
 • มีเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้และเติบโตอย่างเหมาะสม

ประโยชน์สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

 • หน่วยงานได้รับการยอมรับว่ามีความทันสมัย เปิดกว้าง และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยดึงดูดและรักษาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มาทำงานกับองค์กรด้วย
 • หน่วยงานได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนและผู้รับบริการมากขึ้น
 • คนในองค์กรสามารถใช้ศักยภาพในการทำงานที่มีมูลค่าสูง (High Value Job) มากขึ้น
 • กระบวนการทำงานและการสื่อสารของงองค์กร กระชับขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • หน่วยงานสามารถประหยัดทรัพยากร (งบประมาณและกำลังคน) ในการดำเนินงานได้มากขึ้น
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม