วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารเผยแพร่ผลงาน BestPractice66 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning "โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เบญจศีลโมเดล บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงาน BestPractice66 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning “โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เบญจศีลโมเดล บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ เผยแพร่ผลงาน BestPractice 66 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning “โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เบญจศีลโมเดล บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

BestPractice 66 คืออะไร

BestPractice66 คืออะไร
BestPractice 66 คืออะไร

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
► Best Practice เกิดจากตัวบุคคล เนื่องมาจากในการทำงาน ทุกคนจะเกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ Good Practice หรือ Best Practice ความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี การแก้ปัญหาที่ดีหรือเกิดจากการได้รับรู้ข้อเสนอแนะผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน หรือจะเป็นหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีกรใหม่ๆ ขึ้น หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม
► Best Practice เกิดจากอุปสรรค การทำงานต่างๆย่อมมีอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้ เกิดความกดดัน ที่มาจากผู้บริหารหรือการแข่งขันจากคู่แข่ง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดการแสวงหาแนวทาง กระบวนการในการแก้ปัญหา และผ่านอุปสรรคไปให้ได้ ก่อให้เกิด Best Practice
► Best Practice ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนา หรือค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อความพึงพอใจของหน่วยงาน หรือของตนเอง เพื่อสร้างประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

ตัวอย่างผลงานBestPractice 66 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวอย่างผลงานBestPractice66 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างผลงานBestPractice 66 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างผลงานBestPractice66 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างผลงานBestPractice 66 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างผลงานBestPractice66 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างผลงานBestPractice66 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างผลงานBestPractice66 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างผลงานBestPractice66 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม