วันอาทิตย์, ตุลาคม 1, 2023

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรวิทยาการคำนวณ สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก CodingComputing Science : Exploring the Curriculum and First Steps in...

วิทยาการคำนวณ สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก CodingComputing Science : Exploring the Curriculum and First Steps in Coding ประจำปี 2566 รับ Certificate ทันที

สวัสดีคุณครู และนักศึกษาทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ วิทยาการคำนวณ สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding Computing Science : Exploring the Curriculum and First Steps in Coding ประจำปี 2566 รับ Certificate ทันที

วัตถุประสงค์Coding Computing Science

วัตถุประสงค์CodingComputing Science
วัตถุประสงค์Coding Computing Science

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของความรู้และทักษะทางวิทยาการคำนวณต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตัวอย่างเกียรติบัตร CodingComputing Science

ตัวอย่างเกียรติบัตร CodingComputing Science
ตัวอย่างเกียรติบัตร Coding Computing Science

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

เกี่ยวกับรายวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การพัฒนาประเทศ การมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมและปลอดภัย รวมถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นทักษะที่มีคุณค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของประเทศในอนาคต สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ : สำรวจหลักสูตรและก้าวแรก Coding จะมีเนื้อหาจะมุ่งเน้นความรู้และทักษะทางวิทยาการคำนวณ ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาตนเองในการเขียนโปรแกรมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอน
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม