วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารแจกฟรี ตัวอย่างเอกสารแผนการเรียนรู้ Active Learning GPAS5STEPs ไฟล์ Word ชั้น ป.1- 6 โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารแผนการเรียนรู้ Active Learning GPAS5STEPs ไฟล์ Word ชั้น ป.1- 6 โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารแผนการเรียนรู้ Active Learning GPAS 5STEPs ไฟล์ Word ชั้น ป.1- 6 โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

การจัดการเรียนรู้แบบ GPAS 5 Steps แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน

1. ขั้น Gathering : การค้นหาและเลือกข้อมูล
2. ขั้น Processing: การจัดกระทำข้อมูล หรือการจัดข้อมูลให้เป็นระบบ  
3. ขั้น Applying 1 (Applying and Constructing the Knowledge) : การปฏิบัติและสรุปความรู้
4. ขั้น Applying 2 (Applying and Communication Skill) : การสื่อสาร

ตัวอย่างเอกสาร GPAS5STEPs

ตัวอย่างเอกสาร GPAS5STEPs
ตัวอย่างเอกสาร GPAS5 STEPs
ตัวอย่างเอกสาร GPAS5STEPs
ตัวอย่างเอกสาร GPAS5 STEPs
ตัวอย่างเอกสาร GPAS5STEPs
ตัวอย่างเอกสาร GPAS5 STEPs
ตัวอย่างเอกสาร GPAS5STEPs
ตัวอย่างเอกสาร GPAS5 STEPs

GPAS คือ

กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเป็นการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซึ่ง GPAS นั้นนับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนมี วิธีการเรียน ซึ่งจะช่วยผู้เรียนสามารถนำไปเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงได้ จึงนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มพูนทักษะในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

GPAS นับเป็นขั้นตอนและจุดเน้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนั้น สามารถที่จะสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้จากกระบวนการเหล่านี้ จะตกผลึกภายในตัวของผู้เรียน และแปรเปลี่ยนเป็นตัวตนและบุคลิกภาพของผู้เรียน อันจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของผลงานต่าง ๆ โดยประกอบด้วยโครงสร้างทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน ที่มีความสำคัญ 

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม