วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกIDPlanแจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร IDPlanวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ไฟล์ Word โดยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร IDPlanวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ไฟล์ Word โดยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร IDPlan วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ไฟล์ Word โดยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ID Plan คืออะไร

ID Plan ย่อมาจาก Individual  Development  Plan
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  ยึดหลักการประเมินสมรรถนะพัฒนาบุคลากร
(Competency Based  Approach) หรือการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากร สำหรับใช้ประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (เดือนกันยายนและเดือนมีนาคม เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน  ตามลำดับ) และใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการพัฒนาตนเองของครู บุคลากรทุกตำแหน่ง โดยแผนดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถ ในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง  อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครู บุคลากรดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

สมรรถนะพัฒนาบุคลากรจะแบ่งเป็น 2 สมรรถนะ

 สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง สมรรถนะที่ทุกคนต้องมีหรือปฏิบัติได้ เป็นคุณลักษณะร่วมกันของบุคคลทุกตำแหน่ง ตัวอย่าง สมรรถนะหลักของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย การมุ่ง-ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม  และ
สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) เป็นสมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนั้น แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

ตัวอย่างเอกสาร IDPlanวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างเอกสาร IDPlanวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างเอกสาร IDPlan วิทยาศาสตร์
ตัวอย่างเอกสาร IDPlanวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างเอกสาร IDPlan วิทยาศาสตร์
ตัวอย่างเอกสาร IDPlanวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างเอกสาร IDPlan วิทยาศาสตร์
ตัวอย่างเอกสาร IDPlanวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างเอกสาร IDPlan วิทยาศาสตร์
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม