วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกไม่จัดหมวดหมู่แจกฟรี คู่มือและคำสั่งการบริหารงาน 4 ฝ่าย พร้อมโครงสร้าง ไฟล์ Word คำสั่งการบริหารงาน

แจกฟรี คู่มือและคำสั่งการบริหารงาน 4 ฝ่าย พร้อมโครงสร้าง ไฟล์ Word คำสั่งการบริหารงาน

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี คู่มือและคำสั่ง การบริหารงาน 4 ฝ่าย พร้อมโครงสร้าง ไฟล์ Word คำสั่ง การบริหารงาน

คำสั่งการบริหารงาน คืออะไร

คำสั่งการบริหารงาน คืออะไร
คำสั่ง การบริหารงาน คืออะไร
คำสั่ง การบริหารงาน คืออะไร


การบริหารงาน 4 ฝ่าย หมายถึง การแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายหลัก ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน การวัดผลและประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ฯลฯ

ตัวอย่างงาน:

จัดทำหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตร

จัดทำแผนการสอน

นิเทศการสอน

ประเมินผลการเรียนรู้

จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร เช่น การสรรหา การบรรจุ การพัฒนา การเลื่อนขั้น วินัย ฯลฯ
 • ตัวอย่างงาน:
  • สรรหาบุคลากร
  • บรรจุบุคลากร
  • พัฒนาบุคลากร
  • ประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • เลื่อนขั้นเงินเดือน
  • ดูแลเรื่องวินัย

3. ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินงบประมาณ การจัดสรรเงิน การบัญชี การพัสดุ ฯลฯ
 • ตัวอย่างงาน:
  • จัดทำงบประมาณ
  • จัดสรรเงิน
  • บันทึกบัญชี
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • ควบคุมพัสดุ

4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทั่วไป เช่น อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การบริการ ฯลฯ
 • ตัวอย่างงาน:
  • ดูแลอาคารสถานที่
  • รักษาความปลอดภัย
  • รักษาความสะอาด
  • บริการประชาชน

หมายเหตุ: โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และรูปแบบขององค์กร

ตัวอย่างการใช้โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย:

 • โรงเรียน
 • โรงพยาบาล
 • หน่วยงานราชการ
 • บริษัทเอกชน

ข้อดีของการบริหารงาน 4 ฝ่าย:

 • แบ่งงานชัดเจน
 • เกิดความคล่องตัว
 • ง่ายต่อการควบคุม
 • สร้างความรับผิดชอบ

ข้อเสียของการบริหารงาน 4 ฝ่าย:

 • อาจเกิดการซ้ำซ้อน
 • เกิดช่องว่างระหว่างฝ่าย
 • เกิดปัญหาการประสานงาน

สรุป: การบริหารงาน 4 ฝ่าย เป็นรูปแบบการบริหารที่ได้รับความนิยม เหมาะกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีงานหลากหลาย ต้องการความคล่องตัว และต้องการแบ่งงานให้ชัดเจน

ตัวอย่างเอกสารคำสั่งการบริหารงาน

ตัวอย่างเอกสารคำสั่งการบริหารงาน
ตัวอย่างเอกสารคำสั่งการบริหารงาน
บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม