วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกขอย้ายเปรียบเทียบตัวชี้ วัดการย้ายครู ปี 65 กับ ปี 66 มีอะไรเปลี่ยนบ้าง ไปดูกัน ขอบคุณที่มา : Suradit...

เปรียบเทียบตัวชี้ วัดการย้ายครู ปี 65 กับ ปี 66 มีอะไรเปลี่ยนบ้าง ไปดูกัน ขอบคุณที่มา : Suradit Suwanla

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ เปรียบเทียบตัวชี้ วัด การย้ายครู ปี 65 กับ ปี 66 มีอะไรเปลี่ยนบ้าง ไปดูกัน ขอบคุณที่มา : Suradit Suwanla

ความรู้ ความสามารถ (คงเดิม) ตัวชี้ วัด การย้ายครู

ความรู้ ความสามารถ (คงเดิม) ตัวชี้ วัดการย้ายครู
ความรู้ ความสามารถ (คงเดิม) ตัวชี้ วัด การย้ายครู

1 ความรู้ (วุฒิการศึกษา) ลดจาก 10 คะแนน เหลือ 5 คะแนน

2 ความสามารถ (รับผิดชอบงาน 5 โครงการ) เพิ่มจาก 5 คะแนน เป็น 10 คะแนน

3 ประสบการณ์การสอน (ระดับประถม-มัธยม) 10 คะแนน คงเดิม

4 วิชาเอก (ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด) ลดจาก 10 คะแนน เหลือ 5 คะแนน

ผลการปฏิบัติงาน (คงเดิมและเพิ่ม) 20 คะแนน ตัวชี้ วัดการย้ายครู

ผลการปฏิบัติงาน (คงเดิมและเพิ่ม) 20 คะแนน ตัวชี้ วัดการย้ายครู
ผลการปฏิบัติงาน (คงเดิมและเพิ่ม) 20 คะแนน ตัวชี้ วัดการย้ายครู

ผลงาน/รางวัล กับผู้เรียน (คงเดิม) เพิ่มจาก 5 คะแนน เป็น 10 คะแนน

ผลงาน/รางวัล กับสถานศึกษา (ใหม่) 10 คะแนน

ระยะเวลาการสอนในสถานศึกษาปัจจุบัน (คงเดิม) 10 คะแนน

สภาพความยากลำบากสถานศึกษา (คงเดิม) 10 คะแนน

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ใหม่) 10 คะแนน

เข้าอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (อบรม 5 ครั้งขึ้น = 5 คะแนน) แนบวุฒิบัตร

นำความรู้จากการอบรมไปใช้กับผู้เรียน (5 คะแนน) เขียนสรุปไม่เกิน 3 หน้า ไม่แนบเอกสาร

การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ใหม่) 10 คะแนน

การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ใหม่) 10 คะแนน
การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (ใหม่) 10 คะแนน

การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม (ใหม่) 5 คะแนน

การรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ (ใหม่) 5 คะแนน

ความอาวุโสตามหลักราชการ (คงเดิม)

ลดจาก 20 คะแนน เหลือ 10 คะแนน

วิทยฐานะ (คงเดิม) ลดจาก 10 คะแนน เหลือ 5 คะแนน

อายุราชการ (คงเดิม) ลดจาก 10 คะแนน เหลือ 5 คะแนน

สิ่งที่หายไป จากเกณฑ์ปี 65 ในเกณฑ์ปี 66

ลำดับสถานศึกษาที่ขอย้าย (5 คะแนน)

เหตุผลการขอย้าย (10 คะแนน)

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา (5 คะแนน)

ยื่นคำร้องได้ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 5-25 ม.ค. 66 (สั่งย้ายภายใน 15 พ.ค. 66)

ครั้งที่ 2 วันที่ 5-25 ก.ค. 66 (สั่งย้ายภายใน 15 พ.ย. 66)

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม