วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเกียรติบัตรEssentialGrammar for Writing and Speaking ประจำปี 2566 รับ Certificate ทันที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EssentialGrammar for Writing and Speaking ประจำปี 2566 รับ Certificate ทันที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ Essential Grammar for Writing and Speaking ประจำปี 2566 รับ Certificate ทันที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์Essential Grammar for Writing

วัตถุประสงค์EssentialGrammar for Writing
วัตถุประสงค์Essential Grammar for Writing

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับการเขียนและการพูดเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละคลิปนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันได้

3. เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

ตัวอย่างเกียรติบัตรEssentialGrammar for Writing

ตัวอย่างเกียรติบัตรEssentialGrammar for Writing
ตัวอย่างเกียรติบัตรEssential Grammar for Writing

ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม