วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024

ติดต่อลงโฆษณา โทร : 065 334 8667 (คุณจิรภัทร แสงจันทร์)

หน้าแรกเอกสารแจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร OITโรงเรียน 50 ไฟล์ คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2565

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร OITโรงเรียน 50 ไฟล์ คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2565

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร OITโรงเรียน 50 ไฟล์ คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2565

วัตถุประสงค์เอกสาร OIT โรงเรียน

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว  และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และท้องถิ่น

2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อพัฒนาตนเอง  และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

3. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง

ตัวอย่างเอกสาร OIT โรงเรียน

ตัวอย่างเอกสาร OIT โรงเรียน
ตัวอย่างเอกสาร OIT โรงเรียน
ตัวอย่างเอกสาร OIT โรงเรียน
ตัวอย่างเอกสาร OIT โรงเรียน
ตัวอย่างเอกสาร OIT โรงเรียน
ตัวอย่างเอกสาร OIT โรงเรียน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บมความล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

Please rate*
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

- Advertisment -
Google search engine

ยอดนิยม